PROVEL.CZ

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
autorizovaný projektant elektro ČKAIT: 1201972

průmyslová atomatizace výrobních procesů, měření a regulace, senzorika

projekce, vývoj, realizace, údržba a servis v průmyslu:

 • provozní rozvody silnoproudu
 • průmyslová automatizace
 • výrobní linky, pracovní stroje
 • silnoproudé i slaboproudé rozvaděče
 • měření a regulace, automatizace řízení technologických procesů
 • průmyslová senzorika
 • elektronické zabezpečovací, kamerové a přístupové systémy
 • osvětlení výrobních hal
 • dieselagregáty a zdroje nepřetržitého napájení
 • trafostanice a hlavní rozvodny NN
 • přípojky elektrické energie NN
 

výběr referencí :

 • COREX CZECH, s.r.o.
 • TRYSTOM, spol. s r.o.
 • SIGMA GROUP, a.s.
 

 

 • SMS, a.s.
 • FOCAM, spol. s r.o.
 • REKNOŠ, spol. s r. o.
 

Murphy: Je-li možno vodič zapojit dvěma způsoby, první z nich vyrazí pojistky.

© ElektroPROJEKT Procházka 2011 | všechna práva vyhrazena | webdesign, videoprodukce Zlín