PROVEL.CZ

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
autorizovaný projektant elektro ČKAIT: 1201972

projekční kancelář elektro

projektant elektro Olomouc

silnoproud:

  • průmyslová automatizace
  • elektroinstalace obytných a průmyslových objektů
  • inteligentní automatizace budov
  • provozní rozvody silnoproudu v průmyslu
  • fotovoltaické elektrárny
  • vodohospodářské stavby
 

slaboproud:

  • měření a regulace
  • automatizace řízení technologických procesů
  • průmyslová senzorika
  • elektronické zabezpečovací, kamerové a přístupové systémy
  • datové sítě, přenosy, monitoring

nabízíme:

  • autorizovaná projektová dokumentace všech stupňů profese elektro
  • realizace vlastních projektů
  • údržba a servis průmyslové automatizace
 

  • certifikovaná analýza rizik pracovních strojů
  • inženýrská činnost ve stavebnictví, koordinace profesí
  • autorský a stavební dozor
  • 10 let zkušeností v uvedených oborech

Murphy: Máte-li pocit, že vše jde podle plánu, nejásejte! Zřejmě jste něco přehlédli.

© PROVEL 2013 - ELEKTRO PROJEKČNÍ KANCELÁŘ - OLOMOUC